Twitter släpper en ny app för video som är integrerad i twitter

Twitter har köpt företaget Vine redan innan appen var lanserad.

Det finns dock en del hakar. Filmerna får inte vara längre än 6 sekunder långa. Facebook har gått in och stoppat Vine från att tillgängliggöra för användarna att lägga till sina Facebook vänner. Enligt Facebooks villkor får andra sociala medier inte exportera användardata från Facebook. Detta är en intressant utveckling som kan påverka många andra appar på marknaden framöver. Kommer Facebook begränsa andra appar?

Vad tror ni kommer Vine att slå? Är man intresserad av att ta till sig filmer som är 6 sekunder (korta)?

Så här kan det se ut på twitter:

Läs mer i ämnet på:
http://blog.twitter.com/2013/01/vine-new-way-to-share-video.html
http://www.blogherald.com/2013/01/25/facebook-cuts-off-api-support-for-vine-app/

/Peter